V říjnu hrátky s draky, v listopadu s baterkami


administrator, 11. Leden 2011

Asociace studentů a přátel Slezské univerzity (ASPSU) připravila v uplynulém období dvě akce, které do jejích aktivit vstoupily premiérově. Drakiády se 13. října na Stříbrném jezeře v Opavě zúčastnily na dvě desítky studentů.
„Každý pouštěl svého draka, dali jsme si čokoládu s rumem, popíjeli, kecali a na závěr draky vyhodnotli,“ zhodnotila prezidentka ASPSU Marika Sztefková. Hlavní cenu získal ten, který nejen pouštěl nejelegantnějšího draka, ale sám se k tomu nejelegantněji vystrojil. „Ani ho raději nebudu jmenovat, ale vítěz byl opravdu jedinečný originál v obleku,“ dodala se smíchem.
Baterkiáda se konala 16. listopadu. Na Ptačí vrch dorazilo před 19. hodinou 50 studentů, kteří nejprve viděli vystoupení divadelního souboru „Přeseděla jsem si nohu“, jehož členy jsou posluchači oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo vyučovaného na Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozofi cko-přírodovědecké fakulty. „Studentky si Ptačí vrch rozdělily na dvě části, jejichž hranice vytvořil rok 1989. Na jedné straně hranice probíhal život podle scénáře doby do listopadových událostí před 21 lety, jejichž výročí jsme touto akcí připomněli,“ přibližuje obsah setkání při baterkách Sztefková. „To znamená, že na vymezeném území věnovaném době před listopadem 1989 probíhala spartakiáda a četla se díla proletářských autorů,“ vykresluje prezidentka ASPSU atmosféru. „Kdo přešel hranici, vstoupil do země talentů, jimiž jsou v ní všichni bez rozdílu. Alespoň tak to vidí výše jmenovaný soubor, který si na oslavu těch talentovaných, ale zejména těch bez jakéhokoliv talentu připravil hru s příhodným názvem Antitalent,“ líčí Sztefková. Poté všichni zúčastnění prošli z Ptačího vrchu v průvodu městem, a když se plnými doušky vypořádali se zastávkou na občerstvovací stanici na Horním náměstí, kde ochutnali punč, pokračovali k univerzitním budovám na Hauerově ulici a na Bezručově náměstí do cíle v klubu Jam. „Tam jsme vyslechli vystoupení studentských rockových kapel Teasers a Genitál Destruction,“ říká Sztefková a oceňuje hojnou účast a skvělou náladu těch, kdo přišli, aby si na dnešní dobu, která by dnes víc než kdy jindy měla patřit mladým, posvítili. „Pobavili jsme se náramně, a proto už teď v Asociaci dumáme, jak v projektech podobného ducha a ražení pokračovat,“ ujistila příznivce ASPSU její prezidentka.
„Drakiádě bych dala jedničku. Baterkiádě určitě jedničku s hvězdičkou. Ale pozor, nechválím tím sama sebe ani Asociaci jako takovou, naopak. O výsledek se postarali všichni, kdo přišli,“ konstatuje Sztefková.

Zdroj: Noviny Slezské univerzity

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Syndikovat obsah