ProjektyALMANACH ARTEMISIA
Původní myšlenka vydávání poezie studentů FPF se zrodila na konci roku 2001 v hlavě "asociála" Stanislava Mikuleho, kterého plně podpořil Ivan Bergmann. Prvotní myšlenka byla vždy realizovat liché díly v duchu básnickém, sudé naplnit povídkami byla dodržena pouze u prvních dvou dílů. Postupně zcela převládla v obsahu sborníku poezie kolektivu autorů spojených se Slezskou univerzitou. Almanach je pravidelně v rámci majálesu doprovázen autorským čtením.

V redakci původní členy Bergmanna a Mikueho vystřídali Martin Pelc, Lucie Tajchmanová a Soňa Kazderová. Od roku 2006 převzali redakci Marián Piska (+2008) a Jiří Korbel. Od roku 2007 převzal redakci Ondřej Hložek. Kontaktní e-mail: artemisia.slu(at)seznam.cz.

Technickou redakci zajišťovalo nejprve trio Mikule-Bergmann-Šíl, později Lenka Mazancová a v současnosti Petr Čech. Almanach tiskne Ediční středisko FPF SU. Náklad jednotlivých čísel se pohyboval mezi 70-120 kusy.

Starší čísla jsou k dostání v Knihovně historie, případně přes kontaktní e-mail asociace(at)centrum.cz.

Sborník ArtemisiA I., II. (2002)
Sborník ArtemisiA III., IV. (2003) - III. číslo vyprodáno
Sborník ArtemisiA V. (2004)
Sborník ArtemisiA VI. (2005)
Sborník ArtemisiA VII. (2006) - s účastí studentů UŚ v Katovicích
Sborník ArtemisiA VIII. (2007) - s účastí hosta mimo SU
Sborník ArtemisiA IX. (2009) - poezie a drobná próza

STUDENTSKÉ DIVADLO NA SLEZSKÉ UNIVERZITĚ
Myšlenka vytvořit průvodce po studentských divadelních souborech na SU se zrodila v roce 2003 za výstavy k desátému výročí ASPSU. Nápad byl zrealizován v trojí podobě: brožura Studentské divadlo na Slezské univerzitě (Jiří Šíl a kol. autorů - zde ve formátu PDF, 2.15 MB), stejnojmenná výstava (Jiří Šíl, Šárka Dvořáková, Blanka Švédová, vernisáž proběhla 2. května 2005) a webové stránky (Michal Novotný, na základě podkladů Jiřího Šíla).

ALMANACH ZA BRANAMI (2001)
Sborník poezie a výtvarné tvorby klientů Psychiatrické léčebny v Opavě vydaný při příležitosti prvního ročníku festivalu Za branami. Redakce: Jana Mokrejšová; technická redakce: Jiří Šíl
Vydala ASPSU ve spolupráci s FPF SU a PL Opava nákladem 200 ks.
Ke stažení zde

FOND ROZVOJE VÝUKY
Projekt finační podpory studentských aktivit, který byl financován ze zisku z univerzitního plesu opavské části SU.
Projekt zastaven na Valné hromadě ASPSU 13.6. 2007 kvůli nedostatku financí. Výdělek plesu tvoří nadále finanční jistinu pro pořádání Majálesu.

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Syndikovat obsah