Freiberg Milan


Freiberg Milan
(1995-1998) - ve funkci prezidenta

Legendární postava – v ASPSU působí od roku 1994, nejprve v Koordinačního výboru, později v Dozorčí radě. Vystudoval na SU češtinu a dějepis.
Výčet jeho zásluh je dlouhý, mj. prezident v přelomových letech 1996-1998 (prakticky do r. 1999), dramaturg Majálesů v letech 1995-2003, spolupracoval s agenturou Věžička; iniciátor a první organizátor festivalů Za branami PL (2001-2004), garant spolupráce ASPSU s obč. sdružením Bludný kámen, Domem umění v Opavě a Jazz klubem při Matici Slezské (festivaly Pohyb-Zvuk-Prostor a Jazz and Hot Dance). Jeden z tvůrců výstavy „Opava-město kultury a umění“(2003); redaktor kulturní rubriky novin Region, archivář, guru, účetní a kronikář ASPSU. Spolu s A. Šimčíkem vymyslel a garantoval Fond rozvoje výuky při ASPSU v roce 1998.

zpět

Kdo je online

Momentálně je online 0 uživatelů a 0 hostů.

Syndikovat obsah