Studentské divadlo na Slezské univerzitě

    Dojížděči


WeB. Michal Novotný
správa a InfO. Jiří Šíl


Myšlenka projektu Divadel na Slezské univerzitě se v asociačních hlavách zrodila někdy v roce 2004. Během následujících měsíců iniciativou Jirky Šíla byly shromážděny materiály k prezentaci "odborné brožurky" Studentské divadlo na Slezské univerzitě, která se snaží zmapovat Vývoj amatérského divadelnictví na naší Alma Mater od prvopočátků až do současnosti.

Podařilo se vypátrat, že na SU za dobu její poměrně krátké existence fungovalo celkem dvanáct souborů. Převahu má FPF, která ukrajuje takřka celý krajíc, s výjimkou karviňáckého O.M.I.L.u. K souborům je přidružen i spolek Švábi?!, který fungoval pod hlavičkou Domu dětí a mláděže v Opavě, nicméně se SU ho spojovala účast vedoucí souboru Kamily Bindrové a ochotníka Michala Novotného.

Zvláštní postavení má v našem přehledu osoba Blanky Fišerové, která je spojena s fungováním hned tří souborů: Prkno, Okno a V Negližé. V toku času totiž její spolky měnily jména (z Prkna se roku 1999 stalo Okno, to se po odchodu Blanky Fišerové ze SU přetransformovalo v divadlo V Negližé).

Práce na sbírání podkladů byla nelehká. V některých případech byla situace značně usnadněna existencí webových stránek (J. B. Mikuno, Okluzór a OKUF) v případech jiných naopak znesnadněn, protože "už je to strašně dávno" (ASSU, Zoufadlo).

Publikace "Studentské divadlo na Slezské univerzitě"
(Opava 2005, 56 stran, formát PDF, 2.15 MB)

Divadelní spolek Božena Božena
1994 - dosud

Vedoucí: Martin Knitl
Divadelní spolek Slezské univerzity Amatérský soubor
Slezské univerzity

1999-2000

Vedoucí: Marta Hejhálková,
Pavlína Runtáková,
Petr Pěnkava,
Bohumila Pelešková
Kindrdril Kindrdril
2000-2004

Vedoucí:
Marta Hejhálková,
Pavlína Runtáková
J. B. Mikuno J. B. Mikuno
2000-2004

Vedoucí:
Stanislav Mikule,
Michal Novotný
Okluzór Okluzór
2003 - 2005

Vedoucí:
Pavlína Runtáková-Langrová
Okno Okno
1999-2000

Vedoucí:
Blanka Fišerová
Okuf OKUF
2004 - dosud
Vedoucí:
Kristina Mrázová, Alois Cipko
Omil O.M.I.L.
1993 - dosud

vedoucí se často mění
Prkno Prkno
1998
Vedoucí: Blanka Fišerová
Švábi Švábi?!
1998-2001
Vedoucí: Kamila Bindrová
V Negližé
2000-2001
Vedoucí:
Blanka Fišerová
V Negližé
Zoufadlo
1992-?
Vedoucí: Vladimír Fekar, Lucie Hradilová
Zoufadlo
doplňky:

Dojížděči

2004 - dosud
vedoucí: Lenka Matějová,
Vendula Polčáková
Lenka Matějová


Náměstí Osvoboditelů čp 14

2007 - dosud
vedoucí: Barbora Kroulíková,
Tereza Lexová
webové stránky souboru:
http://www.namestiosvoboditelucp14.ic.cz/