Divadelní spolek Okno
aneb volné divadelní sdružení blanky Fišerové a Dalibora Přecechtěla

ASSU | Božena | Kindrdril | J. B. Mikuno | Okluzór | Okno
OKUF | O.M.I.L. | Prkno | Švábi?! | V Negližé | Zoufadlo

Okno2
1999
Počet prezentovaných her: 2 (5)
Počet představení: mnoho

Divadlo Okno vzniklo z iniciativy Blanky Fišerové transformací jejího předcházejícího autorského divadla Prkno, které v roce 1998 vystoupilo s divadelním představením "Postmortální intermezzo". Soubor byl volným amatérským sdružením. V případě celovečerního divadelního pásma "Den jako stvořený pro banánové rybičky" šlo o prvotní impuls ze strany Dalibora Přecechtěla, který zároveň režíroval dvě povídky. Do souboru přešli někteří členové dramatického kroužku SU a nově začali s divadlem spolupracovat především studenti prvního ročníku oboru česká literatura. Část souboru nazkoušela celovečerní divadelní představení, další část se podílela na poetickém večeru Baudelairovy poezie. Filozofií divadla bylo poskytovat co možná nejširší škálu pohledů na skutečnost prostřednictvím "okna", přes nějž lze na realitu nahlížet z jakéhokoliv úhlu, obraz však bude vždy záměrně pokřivený.

Soubor se později redukcí na komornější podobu přejmenoval na V Negližé.
Zpět na hlavní stránku